Vänsterpartiet Ale

alekuriren: Så tycker de om nyvalet

Extraval

.
I alekuriren – vecka 50 2014 – finns intervjuer med alla partiföreträdare hur de reagerade på beskedet om nyval samt hur de planerar att engagera sig.

Vår egen gruppledare svarade:

Johnny Sundling (V): Den första reaktionen var naturligtvis en stark besvi­kelse över att budgeten som innehöll en tydlig satsning på de grupper i samhället som fått stå tillbaka de senaste åren blev nedröstad. Vi känner oss dock taggade att gå ut i en valrörelse som kommer att vara ett väldigt tydligt vägval för Sverige. Ett mer inkluderande och solidariskt samhälle där vi tar hand om varandra eller en fortsättning på den väg Alliansen lett landet och som skapat ökade klyftor i samhället. Jag tror att den turbulenta tiden efter valet visat väldigt tydligt vilket parti som är det säkra valet för den som vill rösta för solidaritet och mot vinster i välfärden. Vi får även en möjlighet att ta ett tydligt ställningstagande för de mänskliga rättigheterna. Och visa att Sverige, ett av värl­dens rikaste länder, står för medmänsklighet.

Johnny Sundling, gruppledare
[email protected]
070-305 05 56

Mycket nytt….

Vänsterpartiet i Ale står inför mycket nytt den närmsta tiden, nya medlemmar, nytt år, ett eventuellt extra val samt massor av nya utmaningar. Vi uppdaterar nu vår webbsida och hoppas ni som besöker den kommer bli nöjda och hitta den information ni söker. Saknar ni något eller har synpunkter på dess innehåll är ni välkomna att kontakta mig så ska vi se om önskemålen kan uppfyllas. Tips och idéer är aldrig fel. Tack på förhand

Daniel Dejehed
070-006 24 26
[email protected]

Nej till Vinster i välfärden

Sällan blir skillnaden mellan höger och vänster så tydlig som när det gäller vinster i välfärden. Kanske är det därför som frågan om aktiebolag skall tillåtas att tjäna pengar på vård, skola och omsorg blivit central i årets valrörelse. För oss i Vänsterpartiet är det väldigt enkelt. Vi har inget emot valfrihet men tänker aldrig att acceptera att skattemedel som skall användas för att skapa ett bra samhälle för alla Alebor, via skatteplanering och koncernredovisning hamnar på ett konto i ett skatteparadis. Nej, vi tycker inte att det är fult att tjäna pengar. Nej, vi försöker inte att aktivt motarbeta företag. Men, vi anser inte att det är bra för kvalitén i vård skola och omsorg att stora välfärdskoncerner utarmar vår gemensamma välfärd genom att belägga en redan hårt pressad verksamhet med hårda vinstkrav.

Vi anser att alla pengar vi betalar i skatt ska gå till våra verksamheter. Med andra ord de gamla i vår omsorg, barnen i våra skolor, de som är sjuka och behöver vård. Dessa människor skall aldrig behöva undra om de får det de har rätt till eller om det blir bort rationaliserat pga. ett girigt vinstintresse hos en ägare som skickar våra skattepengar till skatteparadis för att på bästa sätt undervika att bidra till vårt gemensamma samhälle.

Vi har inget emot alternativa utförare, som till exempel ett kooperativ som tar över sitt äldreboende. Där alla pengar stannar i verksamheten, hos brukare och personal. Eller en skola där föräldrar och lärare gemensamt styr skolan i en kommunal friskola.

Det finns bara ett parti som tydligt tar avstånd från vinster i välfärden. På nationell, regional och kommunal nivå säger vi ja till valfrihet men nej till aktiebolag med vinstkrav. Som enda land i världen öppnar Sverige upp för aktiebolag att tjäna skattepengar på barns skolgång. Som enda parti i Sverige tycker vi att det är helt fel sätt att utveckla skolan och står för ett förbud mot vinstdrivande skolor. Detsamma gäller vården och omsorgen av våra äldre medborgare. Den som levt ett långt liv och behöver hjälp är värd 100 procent vård, inte 93 procent vård och 7 procent vinst.

En röst på Vänsterpartiet är en röst på en annat Sverige.

Arkiv