Vänsterpartiet Ale

Ny styrelse:

Ordförande

Sven Engdahl,  Skepplanda 

Sekreterare

Ann Franzén, Älvängen

Kassör

Christer Pålsson,  Skepplanda 

Ledamöter

Birgitta Andersson, Älvängen    

Maria Bergérus, Skepplanda 

Ersättare

Lisa Forsberg, Bohus            

Kjell Gustavsson, Nödinge 

Fysisk aktivitet på schemat i Ales skolor

Vi vill införa 45 minuters fysisk aktivitet varje dag i Ale kommuns skolor. Detta för att det främjar barnen och ungdomarnas hälsa både fysiskt och psykiskt. En regelbunden fysisk aktivitet kan också leda till förbättrade studieresultat!

Våra barn är vår framtid, låt dem må bra och få de bästa förutsättningarna!

Gratis idrottsskola för bättre hälsa och fler svenska idrottsframgångar

Vänsterpartiet vill införa avgiftsfri idrottsskola för alla 6-12-åringar. Med ett par träningstillfällen i veckan får barnen möjlighet att prova på olika sporter och delta i ett brett föreningsliv, utan att det belastar föräldrarnas plånbok. Det förslaget presenterade Jonas Sjöstedt under Vänsterpartiets dag i Almedalen.

– Idrottandet skulle kunna vara lika självklart för alla barn. Börjar man idrotta så rör man sig också mer på egen hand sedan, på sin fritid. Idrottsrörelsen är en av våra finaste folkrörelser, den skulle kunna vara en murbräcka mot klassamhället, säger Jonas Sjöstedt.

För att läsa mer om förslaget följ länken: https://www.vansterpartiet.se/gratis-idrottsskola-for-battre-halsa-och-fler-svenska-idrottsframgangar/.

Arkiv