• Hem
  • Kommungrupp
sida

Kommungrupp

Kommunfullmäktige

Sven Engdahl, gruppledare, ersättare

Tommy Gustafsson, ordinarie

Lisa Gustafsson, ordinarie

Christer Pålsson, ordinarie

Birgitta Andersson ersättare

Kommunstyrelsen

Sven Engdahl, ordinarie

Utbildningsnämnden

Ann Franze’n, ordinarie

Omsorg & Arbetsmarknadsnämnden

Christer Pålsson, ordinarie

Tommy Gustafsson, ersättare

Samhällsbyggnadsnämnden

Sven Engdahl, ordinarie

Kultur & Fritidsnämnden

Marie Olsson, ordinarie

Lisa Norden, ersättare

Ale Energi Styrelse

Birgitta Andersson, ordinarie

Ale Fjärvärme Styrelse

Birgitta Andersson, ordinarie

Demokrati & Arvodesfrågor

Lisa Gustafsson, ordinarie

Birgitta Andersson, ersättare

Valnämnden

Birgitta Andersson, ersättare

Överförmyndarnämnden

Jenny Ahto, ersättare 

Revisionen

Ann-Sofie Hellvard, revisor

 

För kontakt med personer i nämnder och styrelser kontakta ordförande, se under fliken ”kontakt”.

Kopiera länk