Skolan i Ale, replik på alliansen av de ”rödgröna”

Replik på ”alliansen är kraftsamling skolan”:

 

Rödgrön Kraftsamling för skolbarnen.

Kommunstyrelsen ställde sig den 16 mars enhälligt bakom förslaget till Kraftsamling för skolan. Politisk enighet om de stora dragen i skolpolitiken är enligt moderna forskningsrapporter ett bevisat framgångsrecept, något som kommenterades såväl i Alekurirens ledare som i referatet från den gemensamma presskonferensen. Efter förra veckans insändare från de borgerliga partierna befarar vi att samarbetsviljan över blockgränserna var kortvarig, att detta arbetssätt för förskole- och skolbar-nens bästa inte längre tycks gälla, tyvärr.

Politiker från den rödgröna majoriteten kommer att intensifiera våra besök i kommunens skolor och förskolor för att prata med barn, elever, personal och föräldrarna under våren och hösten 2010 för att följa upp föreslagna åtgärder i projektet Kraftsamling skolan. Vi vill med dialog starta upp arbetet.

Vi rödgröna är självklart inte nöjda med hur resultaten i skolan utvecklas. Skolinspektionens kritik har av nämnden/förvaltningen resulterat i nödvändiga förändringar och flera utvecklingsprojekt har startats upp, vilket vi tycker är bra. Vi har satt betydligt högre mål för förskolan och skolan och job-bar hårt för att kunna avsätta mer resurser i budgeten för den kommande mandatperioden. Tillsammans i Kraftsamling skolan och i nära samarbete med förskolans och skolans parter skapar vi en god skolutveckling i Ale.

Vi rödgröna anser att det är viktigare än någonsin att Ale håller ihop och ser ett samband med allt och som ansvariga för verksamheterna ska vi göra allt vi kan för att minska otrygghet och utanför-skap. Det handlar om större frågor än de som ryms i skolvärlden, men det återspeglar sig i skol-arbetet. Att vara lärare handlar inte längre bara om att förmedla kunskap, minst lika viktigt i dagens skola är att vara en god förebild för barn och unga och visa medmänsklighet och engagemang. 

Vi rödgröna vill skapa ett tryggt och framtidsinriktat Ale med goda uppväxtvillkor som är nära, ny-tänkande och naturligt. Vill du dela med dig av dina åsikter om förskolan och skolan, tveka inte att kontakta oss!

Tyrone Hansson (S)            Jarl Karlsson (S)

Göran Karlsson (V)            Ingmarie Torstensson (V)

Marcus Larsson (MP)          Peter Rosengren (MP)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att förhindra skräppost. Läs mer om hur dina kommentarsuppgifter behandlas.

Arkiv