• Hem
  • Politiska uppdr...
sida

Politiska uppdrag

Vänsterpartiets representation i Ale kommuns kommunfullmäktige och nämnder

Kommunfullmäktige

Ordinarie:
Birgitta Andersson
Sven Engdahl, gruppledare
Lisa Gustafsson
Christer Pålsson

Ersättare:
Maria Bergérus
Adam Loftbring

Kommunstyrelsen

Ordinarie:
Sven Engdahl

Ersättare:
Birgitta Andersson

Utbildningsnämnden

Ordinarie:
Elinor Gandee

Ersättare:
Denise Lindqvist

Kultur och Fritidsnämnden

Ersättare:
Adam Loftbring

Omsorgs- och Arbetsmarknadsnämnden

Ordinarie:
Christer Pålsson

Ersättare:
Ann-Sofie Hellvard

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordinarie:
Marie Olsson

Ersättare:
Maria Bergérus

Valnämnden

Ersättare:
Sofia Häggendal Rosenqvist

Demokratiberedningen

Ordinarie:
Lisa Gustafsson

Ersättare:
Sven Engdahl

Kopiera länk