Vänsterpartiet Ale

Vinstintresse är inte en förutsättning för valfrihet

Det är uppseendeväckande att många partier idag strax innan valet försvarar de s.k. välfärdsföretagens rovdrift på våra skattepengar. Det är också uppseendeväckande att Sveriges invånare idag ses som varor på en marknad, där det gäller att vara så lönsam som möjligt. Skolor som väljer att inte ta emot vissa elever, därför att de har särskilda behov eller från en dag till en annan stänger igen p.g.a. konkurs; vårdgivare som får betalt för antalet diagnoser de ger; förskolor som serverar barnen vatten och bröd för att maximera vinsten – ja, listan kan tyvärr göras hur lång som helst. Vänsterpartiet tror att välfärden blir bättre om den styrs av omtanke och solidaritet, och inte av jakt på vinster. Varje skattekrona som vi har betalat in till vård, skola och omsorg ska gå till just detta. Det finns, och har länge funnits, alternativ till offentlig sektor som bedriver vård, skola och omsorg utan vinstintresse, t.ex. stiftelser och personalkooperativ. Det stämmer alltså inte att om vi förbjuder vinster i välfärden, så tar vi bort möjligheten att välja skola eller vårdgivare. Det vi tar bort är möjligheten för företag att sko sig på våra skattepengar. Vinstintresset är inte en förutsättning för valfrihet och leder inte heller till bättre kvalitet.

Vakna upp Ale- En röst på Sverigedemokraterna är en röst för ett ojämlikt och ojämställt samhälle!

Det finns forskning som visar på att ju större klyftorna är i ett samhälle, desto större är de sociala problem. Under de åtta år som Alliansen har varit vid makten har de fört en mycket omfattande skattesänkarpolitik, som har ökat klyftorna i vårt samhälle. En skattesänkarpolitik som kostar mellan 130-140 miljarder årligen.

I riksdagens omröstningsprotokoll från den 20 november 2013 visar att SD röstade med den borgerliga regeringen, för införandet av femte jobbskatteavdraget. Samma dag avstod SD även från att stödja oppositionen med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiets gemensama reservation med kravet att pension inte skulle beskattas hårdare än lön. Tack vare oppositionen röst gick inte jobbskatteavdraget igenom. I en rapport som riksdagens utredningstjänst, RUT, har sammanställt visar att när SD varit vågmästare, det vill säga när SD:s röst varit avgörandet i omröstningarna. Har de under 2013/2014 röstat 114 av 132 omröstningar med Alliansen i riskdagen (86,4 procent). De ökade klyftorna beror till största grad på att Sveriges regering beslutat att göra det offentliga fattigare och det privata rikare med hjälp av SD som stödparti.

Vänsterpartiets politiska ideologi handlar om solidaritet, att stå upp för de utsatta i samhället. Ett samhälle med minskade inkomstskillnader innebär ett tryggare och bättre samhälle för alla. Vänsterpartiets ideologi bygger inte på en önskan på att alla ska vara lika, tvärt om. Mångfald och olikheter gör vårt samhälle bättre att leva i. Vill du att dina barn och barnbarn ska leva i ett samhälle som bygger på jämlikhet, solidaritet och jämställdhet? en röst på SD är en röst för ett ojämlikt och ojämställt samhälle. Vill du verkligen det?

Socialism

I valtider blir politiken väldigt förenklad. Väljarna ställs inför antingen fyra eller fem jobbskatteavdrag. Att satsa på försvaret eller miljön. Att skolan ska vara statlig eller kommunal. Det är bra. Politik måste ibland göras enkel och lättfattlig. Konkreta alternativ skall ställas mot varandra. Men. Politik är så mycket mer än månaden innan valet. Hela tiden tas mängder av beslut i kommunala nämnder och styrelser. Beslut som aldrig når ut till medborgarna eftersom de antingen anses för små för att få mediernas uppmärksamhet eller för att bakgrundsmaterialet, de hundratals sidorna förarbeten, helt enkelt är för omfattande för medborgarna att hinna ta till sig.

 

När sådana beslut skall fattas finns oftast inget valmanifest eller kommunalt handlingsprogram att förhålla sig till för oss kommunpolitiker. Det som styr vårt agerande blir då istället ideologi. Politisk ideologi är något som sällan diskuteras i media. Den upplevs som krångligt och teoretisk och säljer varken lösnummer eller reklamplats på hemsidor eller i TV. Men. Den politiska ideologin är fortfarande oerhört viktig i det politiska arbetet och borde därför vara viktig även när väljarna tar sitt beslut den 14e september.

 

Vänsterpartiets politiska ideologi handlar mycket om solidaritet, att stå upp för de utsatta i samhället. Vi tror att ett samhälle med minskade inkomstskillnader innebär ett tryggare och bättre samhälle för alla. Även för de som har det bättre ställt. Vänsterpartiets ideologi bygger inte på en önskan att alla ska vara lika. Tvärt om. Mångfald och olikheter gör Ale till en bättre kommun att leva i. Vänsterpartiets ideologi grundar sig i uppfattningen att olika människor föds med olika förutsättningar att lyckas och att den som är född i fattigare förhållanden kan behöva mer hjälp och stöttning än den som är född under mer välbärgade omständigheter. Vi tror att samhället blir bättre av aktiva insatser görs för att skapa jämställdhet, i hemmet och på arbetsmarknaden. Vi tror inte att samhället blir bättre av att stå bredvid och låta marknadskrafterna bestämma.

 

Det är den här politiska ideologin som gör att vi tycker att det är fel att låta vinstintresset styra hur vi använder skattemedel. Pengar kommunen får in i kommunalskatt skall inte hamna hos aktieägare. De ska användas för att skapa ett bättre samhälle. Vår politiska ideologi gör det även möjligt att öka kommunens intäkter i kommunalskatt om vi tror att det leder till ett bättre Ale. Därför kan vi tänka oss möjligheten att höja kommunalskatten för att kunna öronmärka resurser till ökad lärartäthet i skolan. Oavsett vilket parti du tänker rösta på i valet. Fundera över vilka övergripande värderingar som är viktiga för dig och som du tror skapar ett bättre samhälle. Tror du som oss att solidaritet, jämställdhet och mångfald är viktigt kanske Vänsterpartiet är ett bra alternativ.

Jämställda löner

Trots att arbetsmarknadens parter har diskuterat jämställda löner mellan män och kvinnor i avtalsrörelse efter avtalsrörelse tjänar män som utför samma arbete som kvinnor fortfarande 7 procent mer. Skillnaden blir förstås ännu större om man istället jämför traditionella mansyrken med traditionella kvinnoyrken. En hantverkare tjänar i snitt 4000 kronor mer än en undersköterska och en ekonom i snitt 5000 kronor mer än en förskollärare. Lägg sedan till bilden att kvinnor jobbar deltid i betydligt högre utsträckning än män och det blir uppenbart att genomsnittskvinnan har betydligt mindre pengar att röra sig med än genomsnittsmannen.

Män värderas helt enkelt högre än kvinnor på arbetsmarknaden och det är bland annat därför som en feministisk politik är nödvändig. Inte för att missgynna män till förmån för kvinnor utan för att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar i arbetslivet. Tillsammans med S och MP har Vänsterpartiet därför öronmärkt pengar i kommunens budget för att satsa på att nå jämställda löner. Ale kommun skall vara en föregångare i arbetet för jämställda löner och vägen dit går via politiska prioriteringar. Inte som vissa andra partier föreslår, genom att saker och ting skall lösa sig av sig själv. Vi i Vänsterpartiet tror på ett samhälle som aktivt vågar fördela resurser för att motverka orättvisor, inte stå bredvid och låta dem fortgå. Feminism med socialism!

Arkiv