Okategoriserade

Åsikter som är representativa för Vänsterpartiet??

Stig Henrikssons svar är inte representativa för Vänsterpartiet. Det skriver Kjell Gustavsson i en insändare i Kommunalarbetaren med anledning av Henrikssons svar på sju frågor i samma tidning.

”Tidningen skriver i sitt första nummer år 2006 om Vänsterpartiets kongress. Ett av intervjuobjekten var den nyvalda partistyrelseledamoten, kommunalaren Lena Karlsson. Hennes svar var OK, men med en ordentlig högersväng uppsökte man också ”Mr 53 %”, kommunalrådet Stig Henriksson (v) i Fagersta kommun, f.d. partistyrelseledamot. Denne vände tummen ner och visade sig vara oense med Vänsterpartiet och kongressbesluten i svaren på sex av de sju frågor som tidningen ställde till honom. På frågorna 1-6 kunde vilket borgerligt kommunalråd som helst gett samma svar! Stig Henrikssons svar på frågorna är inte representativa för Vänsterpartiet !!Han är positiv till utförsäljning av allmännyttiga bostadsföretag. Han är positiv till privat verksamhet inom vård, skola och omsorg. Han är inte överens med partiets krav i valplattformen att målet full sysselsättning skall vara överordnat kravet på låg inflation inom den ekonomiska politiken.Han är därför inte heller överens med partiets krav om att tillföra 200 tusen nya jobb till offentlig sektor, d.v.s. det antal jobb som försvann i samband med alla besparingar under nittiotalets lågkonjunktur. När man på partikongressen betonade vikten av att partiets representanter i kommuner och landsting arbetar mera aktivt för att höja låga löner inom kvinnodominerade yrkesgrupper så reserverar han sig mot detta! Henrikssons svar måste ”sätta myror i huvudet” hos de av kommunals medlemmar som sympatiserar med Vänsterpartiet! Intresserade ”kommunalare” kan hitta valplattformen, kongressinledningar och beslut på partiets hemsida http://www.vansterpartiet.se/.”


 


Kjell Gustavsson (v)

Senaste Visionären

Visionären, med ca 10 nummer per år, trycks i över 3000 ex och delas ut till hushållen i Ale kommun av vältränade medlemmar.
Visionären är ett tvåsidigt nyhetsblad med huvudsaklig avsikt att spegla vad som hände på senaste kommunfullmäktigemötet.
Ibland (för det mesta) kan vi inte hålla oss, utan skriver om annat som vi tycker är viktigt. Detta försöker vi emellertid lägga på sidan två.
Visionären, med ca 10 nummer per år, trycks i över 3000 ex och delas ut till hushållen i Ale kommun av vältränade medlemmar.
Visionären är ett tvåsidigt nyhetsblad med huvudsaklig avsikt att spegla vad som hände på senaste kommunfullmäktigemötet.
Ibland (för det mesta) kan vi inte hålla oss, utan skriver om annat som vi tycker är viktigt. Detta försöker vi emellertid lägga på sidan två.
Om du vill kontakta redaktionen för Visionären kan du maila till [email protected]

Visionären, nr 3 mars 2006, kan du ladda hem via länken här nedanför. Detta nummer redovisar bl.a. bokslut 2005 och vår kommunfullmäktigelista inför valet i höst.

Listan till kommunfullmäktigevalet 2006

Ale Vänsterparti – Listan till kommunfullmäktigevalet 2006


1.  Göran Karlsson, Nol
2.  Ingmarie Torstensson, Nol
3.  Tommy Gustafsson, Alafors
4.  Lisa Forsberg, Bohus
5.  Stefan Grahn, Älvängen
6.  Johnny Sundling, Nol
7.  Leif Hansson, Nödinge
8.  Ann-Jeanette Ferm, Bohus
9.  Camilla Hallgren, Nödinge
10. Kenneth Andersson, Älvängen
11. Berit Hallgren, Nödinge
12. Victoria Vega, Älvängen
13. Marcelo Erhamre, Alafors
14. Ann-Catrin Abelsson, Nol
15. Ivan Winblad, Bohus
16. Birgitta Andersson, Älvängen
17. Ronald Abou-Ramia, Nödinge
18. Anita Gustavsson, Nol
19. Christer Pålsson, Skepplanda
20. Anna Enggren, Ryd
21. Paul Nilsson,Älvängen
22. Ann Franzén, Älvängen
23. Kjell Gustavsson, Nödinge
24. Ammi Grahn, Älvängen
25. Mohammad Nashabat, Nödinge
26. Maj Ericsson-Rahm, Älvängen
27. Bengt Stahlman, Ryd
28. Asta Bengtsson, Alafors

Arkiv