Okategoriserade

1 2 3 17

1 Maj

1 Maj åker vi först till Alingsås och demonstrerar, för att sedan åka vidare till Göteborg. Jonas Sjöstedt kommer att tala på båda demonstrationerna.

Behöver du samåka kontakta Christer Pålsson 070-337 40 99

MKH Styrelsen

Medlemsmöte den 19 april.

Medlemsmöte i Nols folketshus den 19/4 kl 18:30.

Vi kommer att se en livsändning med Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson, det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor i en livechat. Det kommer att bjudas på sedvanlig fika.

MKH Styrelsen

SMS-jobb hör inte hemma på svensk arbetsmarknad

Arbetsrätten måste moderniseras. Man ska inte behöva sova med mobilen under huvudkudden av rädsla för att missa en jobbchans.

I affärer, på sjukhus, på äldreboenden och på hotell och restauranger arbetar stora grupper – framför allt kvinnor – som inte vet om de ska kunna betala hyran nästa månad, som inte kan planera semester eller få ett lån på banken. Många av dem sover med mobilen under kudden för att de är rädda att missa meddelandet från arbetsgivaren som avgör om de ska få jobba eller inte. Det kallas SMS-jobb.

Det framgår av LO:s nya rapport ”Anställningsformer och arbetstider 2017”. De mest otrygga anställningarna har ökat kraftigt.

– Arbetsplatser där människor är rädda att bli av med jobbet blir tysta arbetsplatser. Sämre anställningstrygghet och arbetsvillkor för vissa grupper påverkar därmed i förlängningen allas utsikter till goda arbetsvillkor. En förbättrad anställningstrygghet är därför bra för hela arbetsmarknaden, säger Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson.

Vänsterpartiet anser att en arbetsmarknad som är bra för alla också kräver en arbetsmarknad i bättre balans. Vi vill därför:

  • Ta bort allmän visstid ur lagen om anställningsskydd (Las).
  • Täpp till hålet i Las så att den inte kan sättas ur spel vid påtvingad sänkt tjänstgöringsgrad, så kallad ”hyvling”.
  • Att den som arbetat 24 månader, oavsett anställningsform, de senaste fem åren hos en och samma arbetsgivare blir tillsvidareanställd.
  • Ta bort arbetsgivarens rätt att ensidigt undanta två anställda från turordningsreglerna vid uppsägning.
  • Lagstifta om att det inte ska vara tillåtet att använda inhyrd personal för att tillgodose permanenta arbetskraftsbehov. Statliga myndigheter bör sluta anlita bemanningsbolag.
  • Ändra EU:s bemanningsdirektiv så att vi i Sverige själva kan bestämma om vi överhuvudtaget vill tillåta bemanningsföretag.
  • Skydda anställda i lag mot godtyckliga uppsägningar vid byte av entreprenör vid upphandlingar.

Ny styrelse.

Vi har efter årsmötet den 5/3 valt en ny styrelse. Lisa Gustafsson tar över ordförandeklubban efter Jennifer Zetterman som lämnade styrelsen då hon börjat studera på högskolan i Växsjö. Partiet tackar för denna tid och hoppas att få återse Jennifer i framtiden.

Den nya styrelsen:

Ordförande: Lisa Gustafsson
Vice ordförande: Birgitta Andersson
Kassör: Christer Pålsson
Sekreterare: Ann Franzen
Styrelseledamot: Leif Hansson
Ersättare: Johnny Sundling och Kjell Gustavsson

Budgetkrav: 10 000 sommarjobb

Vänsterpartiet föreslår i vårändringsbudgeten att det avsätts 105 miljoner som kommunerna ska kunna ansöka för att ge unga sommarjobb. Pengarna beräknas räcka till cirka 10 000 sommarjobb.
– Att få sommarjobb är viktigt för att ge unga människor sin första arbetslivserfarenhet och en möjlighet att med en första lön kunna göra saker man själv har önskat sig. Det här är ett budgetförslag helt i linje med vad Vänsterpartiet tycker är viktigt; en ekonomi som är bra för alla, inte bara för några, säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson i Vänsterpartiet.

Lönerna för de nya sommarjobben följer Kommunals rekommendationer; den som är under 18 år ska lägst tjäna 69 kronor i timmen och den som är över 18 år ska lägst tjäna 84 kronor i timmen.
–   Många kommuner har redan ambitiösa program för sommarjobb och för många unga är det enda chansen att få jobba på sommarlovet. Samtidigt vet vi att många kommuner har ansträngd ekonomi, så vi är övertygade om att det här förslaget är mycket välkommet, säger Ulla Andersson.

Detta ligger helt i linje med Ale kommuns satsning att ge alla ungdomar mellan 15 och 16 år sommarjobb. Nu kan Ale få hjälp i denna viktiga satsning och fler kommuners ungdomar kan få en liknande möjlighet.

1 2 3 17
Arkiv