artikel

Fysisk aktivitet på schemat i Ales skolor

Vi vill införa 45 minuters fysisk aktivitet varje dag i Ale kommuns skolor. Detta för att det främjar barnen och ungdomarnas hälsa både fysiskt och psykiskt. En regelbunden fysisk aktivitet kan också leda till förbättrade studieresultat!

Våra barn är vår framtid, låt dem må bra och få de bästa förutsättningarna!

Kopiera länk