Socialism

I valtider blir politiken väldigt förenklad. Väljarna ställs inför antingen fyra eller fem jobbskatteavdrag. Att satsa på försvaret eller miljön. Att skolan ska vara statlig eller kommunal. Det är bra. Politik måste ibland göras enkel och lättfattlig. Konkreta alternativ skall ställas mot varandra. Men. Politik är så mycket mer än månaden innan valet. Hela tiden tas mängder av beslut i kommunala nämnder och styrelser. Beslut som aldrig når ut till medborgarna eftersom de antingen anses för små för att få mediernas uppmärksamhet eller för att bakgrundsmaterialet, de hundratals sidorna förarbeten, helt enkelt är för omfattande för medborgarna att hinna ta till sig.

 

När sådana beslut skall fattas finns oftast inget valmanifest eller kommunalt handlingsprogram att förhålla sig till för oss kommunpolitiker. Det som styr vårt agerande blir då istället ideologi. Politisk ideologi är något som sällan diskuteras i media. Den upplevs som krångligt och teoretisk och säljer varken lösnummer eller reklamplats på hemsidor eller i TV. Men. Den politiska ideologin är fortfarande oerhört viktig i det politiska arbetet och borde därför vara viktig även när väljarna tar sitt beslut den 14e september.

 

Vänsterpartiets politiska ideologi handlar mycket om solidaritet, att stå upp för de utsatta i samhället. Vi tror att ett samhälle med minskade inkomstskillnader innebär ett tryggare och bättre samhälle för alla. Även för de som har det bättre ställt. Vänsterpartiets ideologi bygger inte på en önskan att alla ska vara lika. Tvärt om. Mångfald och olikheter gör Ale till en bättre kommun att leva i. Vänsterpartiets ideologi grundar sig i uppfattningen att olika människor föds med olika förutsättningar att lyckas och att den som är född i fattigare förhållanden kan behöva mer hjälp och stöttning än den som är född under mer välbärgade omständigheter. Vi tror att samhället blir bättre av aktiva insatser görs för att skapa jämställdhet, i hemmet och på arbetsmarknaden. Vi tror inte att samhället blir bättre av att stå bredvid och låta marknadskrafterna bestämma.

 

Det är den här politiska ideologin som gör att vi tycker att det är fel att låta vinstintresset styra hur vi använder skattemedel. Pengar kommunen får in i kommunalskatt skall inte hamna hos aktieägare. De ska användas för att skapa ett bättre samhälle. Vår politiska ideologi gör det även möjligt att öka kommunens intäkter i kommunalskatt om vi tror att det leder till ett bättre Ale. Därför kan vi tänka oss möjligheten att höja kommunalskatten för att kunna öronmärka resurser till ökad lärartäthet i skolan. Oavsett vilket parti du tänker rösta på i valet. Fundera över vilka övergripande värderingar som är viktiga för dig och som du tror skapar ett bättre samhälle. Tror du som oss att solidaritet, jämställdhet och mångfald är viktigt kanske Vänsterpartiet är ett bra alternativ.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Arkiv