Sextimmars arbetsdag- är möjligt!

 

Vänsterpartiet i Ale vill under nästa mandatperiod inleda ett försök med sextimmars arbetsdag med bibehållen lön på en av Ales hemtjänstgrupper. Projektiden bör vara 6 år för att kunna utvärdera effekterna på arbetsmiljön, sjukfrånvaron och på stabiliteten inom arbetsgruppen. Men naturligtvis även på brukarens upplevelse av kvaliten på tjänsterna.

Vi tror att genom att ha Sextimmars arbetsdag kommer arbetsmiljön att förbättras, både för personalen och för brukaren. Med en lägre sjukfrånvaro drastisk sjunkandes inom detta tunga arbete, ges mer tid för återhämtning och i det långa loppet förhoppningsvis klara av att arbeta fram till 65 års ålder. Inom kommunals verksamhet är det många som måste förtidspensionera sig på grund av förslitningar på kroppen relaterat till det tunga arbetet. För att kunna erbjuda bra professionell omvårdnad behövs en välmående personal, som kan erbjuda sina brukare bästa tänkbara vård. Vänsterpartiet i Ale kommun anser att vägen mot ett jämställt samhälle, är genom en arbetstidsförkortning. Att heltid ska vara norm och deltidsanställningar ska räknas om till heltidstjänster. Vi anser att en åtgärd att bekämpa arbetslösheten i Ale, är genom sextimmars arbetsdag inom hemtjänsten. Personal kommer att behöva anställas om man går ner i arbetstid.

Många kommer att säga att sextimmars arbetsdag är ogenomförbart, vår kommunen och landets ekonomi kommer att gå under, att det är omöjligt!

Detsamma sades 1971 när femdagarsveckan infördes, då blev 40 timmar en normal arbetsvecka. Sverige blev starkare, produktiviteten ökade markant. Människor fick mer fritid, samt tid för återhämning. Det är möjligt att genomföra sextimmars arbetsdag, det är nästa naturliga steg att ta för Sverige och Ale!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Arkiv