Äldreomsorg – fördjupning


Äldre ska känna trygghet i tillvaron och få den omsorg de behöver. Därför är det samhällets ansvar att det finns äldreomsorg som är tillgänglig, likvärdig och håller en hög kvalitet.

Andelen äldre över 80 år som får offentlig äldreomsorg har nästan halverats sedan 1980. Om anledningen till den minskade omsorgen bara hade varit att äldre människor blir allt friskare hade det varit goda nyheter. Tyvärr är inte bättre hälsa bland de äldre den enda orsaken. Äldreomsorgen är nämligen den del av de kommunala välfärdsverksamheterna som sedan 90-talskrisen har fått minst resurser.

Besparingarna och nedskärningarna har försämrat kvaliteten inom äldreomsorgen. Personalen hinner inte ge den hjälp och omsorg I värsta fall har det inneburit att äldres säkerhet och trygghet inte tillgodoses. Allt färre får dessutom plats på vård- eller omsorgsboenden. Äldre förväntas bo hemma och klara sig med hemtjänst.

Med färre anställda utförs en allt större del av omsorgen av anhöriga, som blir tvungna att ta ett större ansvar när det offentliga träder tillbaka. Det beräknas att ungefär 100 000 personer arbetar deltid eller inte alls för att ha tid och ork att ta hand om sina anhöriga. De flesta är kvinnor mellan 50 och 65 från arbetaryrken. När de offentliga resurserna till äldreomsorgen minskar får dessa kvinnor betala priset i form av lägre löner, men också lägre ersättningar vid sjukdom, arbetslöshet. De får också en sämre pension och sämre möjligheter till en trygg ålderdom.

 

Mer och bättre utbildad personal

För att vända utvecklingen vill vi öka resurserna till äldreomsorgen. Vi vill öka bemanningen inom genom en öronmärkt satsning med fokus på demensvården. De kommuner som redan har en god bemanning ska dock kunna använda pengarna till andra delar av äldreomsorgen. När hela vår satsning är fullt utbyggd kommer det att räcka till exempelvis 10 000 fler undersköterskor inom äldreomsorgen och demensvården.

Personal med rätt kompetens är också en förutsättning för en bra äldreomsorg. I dag saknar runt 20 procent av dem som arbetar på äldreboenden rätt gymnasieutbildning, omvårdnadsprogrammet, och i hemtjänsten är siffran ännu högre. Vänsterpartiet vill att äldreomsorgens personal ska vara utbildad och är för kompetenskrav i äldreomsorgen. Vi satsar därför på fler utbildningsplatser och stöd till kommunerna för att anställa vikarier för dem som utbildar sig.

 

Privatisering och vinster

En förutsättning för att äldreomsorgen ska kunna hålla hög kvalitet och vara likvärdig är att den drivs för att tillgodose de äldres behov och önskningar. Vinstdrivande företag har som syfte att tjäna pengar och ska därför inte få bedriva äldreomsorg med skattemedel. När äldreomsorgen bedrivs i offentlig regi kan varje skattekrona gå till ökad kvalitet och eventuell överskott återinvesteras i verksamheten. För att stoppa utförsäljningen av välfärden vill vi också avskaffa lagen om valfrihetssystem, LOV, som har gjort det lättare att privatisera offentlig verksamhet.

 

Valfrihet i vardagen

I de delar av landet där man haft möjligheten att välja utförare har det inte märkts av någon ökad valfrihet i vardagen. Den äldreomsorg som bedrivs i privata företag utmärker sig generellt sett inte på något positivt sätt jämfört med den offentliga. Det finns inte heller några belägg för att privatiseringarna inom välfärden har medfört kvalitets- och effektivitetsvinster.

Vi vill att personer som bor på äldreboenden ska få möjlighet till verklig valfrihet och själv kunna påverka vilken hjälp man vill ha. Trots skröplighet och ohälsa kan äldre då få en mer meningsfull vardag med social gemenskap, att vistas ute och att upprätthålla vanor och intressen.

Valfriheten ska inte heller begränsas för den som har lite pengar. När många kommuner höjer hemtjänsttaxorna kan äldre tvingas välja bort hemtjänsten eller minska antalet timmar de får hjälp. Eller också blir de hänvisade till privata alternativ där de kan köpa tjänster som städning eller matlagning. För att alla ska ha råd vill vi införa ett tak på 100 kronor per timme för hemtjänst. Vi vill dessutom rikta stimulanspengar till de kommuner som vill införa förenklade bedömningar när äldre personer behöver hjälp med olika serviceinsatser, med ett stort inflytande för de äldre över hur de vill använda tiden.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att förhindra skräppost. Läs mer om hur dina kommentarsuppgifter behandlas.

Arkiv