Angående det ”Fria gymnasium valet”

Nu när röken lagt sig efter Ale gymnasiums avveckling tänkte vi i Vänsterpartiet ge vår syn på saken. Den fria etableringsrätten har varit förödande för Göteborgsregionens gymnasiumskolor. Det finns nästan 3000 platser mer än det finns elever. Det innebär att nästan alla skolor inte kan fylla sina klasser och därför inte kan få en ekonomi i balans. Det var detta som drabbade Alegymnasium. Det var inte bristande kompetens hos lärarna på skolan. De program som fanns på skolan var program som efterfrågades av elever i Göteborgsregionen, alltså ingen felsatsning på programmen. Utan att det finns för många platser i förhållande till elever i vårt närområde. Detta innebar att vårt gymnasium kostade ca 20-25miljoner mer än det hade behövt under flera år. Med detta i åtanke kan man tänka att i Göteborgsregionen slösas i år en fantastisk massa miljoner bort helt meningslöst. Den fria etableringen har inte heller inneburit någon påvisbar kvalitetshöjning.

Ett annat problem med friskolereformen är att när Alegymnasium gick dåligt och vi fick en högre elevpeng pga för få elever per pedagog och lokaler, var vi tvungna att kompensera alla friskolor som Ales elever valt med mer pengar trots att det inte på något sätt inneburit mer kostnader för dem. Detta innebär att när vi måste satsa mer på vår skola för att säkerställa en god skola, måste vi ge mer pengar till skolans konkurrenter. Det har vi gjort i flera år för att kunna rädda Alegymnasium, men tillslut gick det inte mer. Ale har en Sveriges lägsta lärartätheter i vår grundskola. Det innebar att de miljoner vi använde till att stärka upp Alegymnasium och ge bonusmiljoner till friskolorna i regionen desperat behövs i vår grundskola.

John Bauers ägare plockade ut 74miljoner kr i vinst under 2011. Nu lägger man ner sina skolor och vi skattebetalare som redan gett hundratals miljoner i vinst till detta företag måste nu ta den extra kostnaden det innebär att på väldigt kort tid lösa platser för alla deras elever. Detta trots att vi redan gett dem hundratals miljoner i ren vinst.

Detta enorma slöseri med skattepengar är naturligtvis skälet till varför vi inte vill ha vinstintressen inom skolan och vården. Varje krona som lyfts ut ur vår gemensamma välfärd är ett blytungt slag mot de som redan i dag har det svårast i samhället. Alla våra gemensamma skattepengar skall naturligtvis till hundra procent användas till verksamhet. ”varje förslösad skattekrona är en stöld från folket” denna mening är lika sann i dag som i början av 1900talet då Gustav Möller sa det som socialminister.

Hade den fria etableringsrätten inte funnits hade vi idag haft ett välfungerande gymnasium i Ale. En skolan med nöjda elever(Alegymnasiums elever var väldigt nöjda med sitt gymnasium). En skolan med en kompetent personal med stort engagemang. Samt en av Göteborgsregionens vackraste gymnasium.

Vänsterpartiet är som enda parti emot denna samhällsutveckling.

Vi säger alltså ett tydligt NEJ till vinster i vår gemensamma välfärd. Lika tydligt som vi säger JA till mer inflytande för elever och pedagoger samt brukare/patienter och vård och omsorgs personal. Vi måste lyssna på de som finns i våra verksamheter, de som använder den och de som utför den.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Arkiv