Motion: Vita jobb – en modell för justa villkor vid offentlig upphandling

 

Vänsterpartiet la denna motion på senaste kommunfullmäktige.

 

Enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) bör upphandlaren beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn. Sverige är dock ett av de länder inom EU som är sämst på att hävda arbetstagarnas villkor, vilket bl a tydliggörs i rapporten Upphandling och arbete i EU (Sieps 2010:3). Svenska kommuner och landsting bidrar till social dumpning genom att inte ställa rätt kvalitetskrav vid offentlig upphandling.

Svart arbetskraft omsätter enligt skatteverket omkring 66 miljarder om året. Tyvärr använder den offentliga upphandlaren skattemedel för att köpa varor och tjänster, utan att ställa tydliga krav på justa villkor. Resultatet är att svarta företag konkurrerar ut seriösa företag. Skatteintäkter uteblir, och det blir dyrt för samhället att handla billigt. En svaghet med kontrollen vid offentlig upphandling idag är att det saknas ”prislistor” för normala personalkostnader. Oseriösa företag med onormalt låga bud som finansieras med obetalda skatter och sociala avgifter slinker då lätt igenom.

Vita Jobb-modellen gör att kommuner och andra offentliga upphandlare kan använda reglerna i upphandlingslagstiftningen för att undvika social dumpning och svartarbete. Facket medverkar genom att tillhandahålla relevant information i form av branschkunskap och vid behov med kontroll av företag och upphandlingsvillkor. Vita Jobb-modellen har som tillkommande avtalsvillkor en miniminivå för sociala villkor. Miniminivån för sociala villkor fastställes genom att vissa utvalda och enligt EU-domstolen praxis tillåtna delar av tillämpligt branschkollektivavtal är miniminorm vid upphandlingen. Entreprenören och av honom anlitade underentreprenörer är därför skyldiga att ge sina anställda lägst dessa villkor under det upphandlade arbetet. Han förbjudes även använda svart arbetskraft. Den entreprenör som bryter mot dessa villkor kan bli av med kontraktet och dessutom få betala skadestånd.

I Vita Jobb-modellen tecknar de upphandlade företagen tillkommande kontraktsvillkor som innebär:

  • förbud att jobba svart och att maskera arbetstagare som uppdragstagare,
  • skyldighet att tillämpa de viktigaste sociala villkoren i branschens kollektivavtal,
  • skyldighet att kontrollera att egna underentreprenörer också uppfyller villkoren,
  • regler som medger kontroll och sanktioner om reglerna inte följs.

Information om modellen, med avtalsmallar, finns att läsa på www.avtalsinformation.nu

För att Ale kommun på ett tydligt och strukturerat sätt ska kunna verka för fler vita jobb och konkurrens på lika villkor yrkar vi:

  • Att Kommunfullmäktige uppdrar till upphandlingsenheten att utveckla riktlinjerna för kommunens upphandling enligt Vita Jobb-modellen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Arkiv