Avgiftsfri-skola

På utbildningsnämndens sammanträde den 21/11 antogs Alliansens och Aledemokraternas förslag till nämndplan och budget. Det är genom dessa två dokument vi politiker kan styra vad tjänstemännen ska fokusera på under det kommande året. Politiken prioriterar vad som är extra viktigt för förvaltningen att jobba med, och vad man inte behöver lägga lika mycket kraft på.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet hade egna förslag till nämndplanen och budgeten, men de flesta av dessa röstades ner av majoriteten. Ett av de förslag vi tyvärr inte fick gehör för var att vi ville ge Ales skolor och elever ca 300 kronor per elev för att bekosta det beslut om helt avgiftsfri skola som nämnden tog för en månad sedan. Vi tycker att det är oerhört viktigt att alla elever ska kunna vara med på skolans aktiviteter, inte bara de som har råd. AD-Alliansen valde dock att inte prioritera den avgiftsfria skolan utan istället lägga pengar på att privatisera delar av Ale-matservice och att bibehålla vårdnadsbidraget. Att privatisera Ale matservice kommer att kosta nära 200 000 kronor i konsultkostnad och sedan med stor säkerhet leda till dyrare mat till gamla och unga i Ale. Vårdnadsbidraget kostar kommunen ca 400 000 kronor om året.

Alliansen och Aledemokraternas budskap är tydligt. Om skolornas rektorer vill ge sina elever möjlighet till olika utflykter måste de ta resurser från deras befintliga budget. I skolans värld innebär det att man måste ta bort något. Risken är stor att det blir lärartjänster. Detta säger vi kraftfullt nej till. Vi väljer att prioritera bort vårdnadsbidrag och att fördyra maten i kommunen till fördel för lärare och en solidarisk och avgiftsfri skola.

Johnny Sundling (V)

Dennis Ljunggren (S)

Marcus Larsson (MP)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Arkiv