Svar till Johanna Häussler Sand, angående LOVen

 

Jag (JA) som politiker tänker man ofta på pengar, framförallt avsaknaden av dem. Det är något jag tror alla  politiker håller med om. Det behövs mer pengar till våra verksamheter. Och därför är det väldigt viktigt att hushålla med de pengar vi faktiskt har att fördela.

Problemet med de privata utförarna är att forskning visar att privata utförare i allmänhet har en lägre bemanning än kommunen och dessutom en lägre andel utbildad arbetskraft. Som utbildad undersköterska och anställd på Östra sjukhuset vet jag att vi i dagens sjukvård har en för låg bemanning i förhållande till behovet. På Östra sjukhuset ligger vi på över 100% i beläggningsgenomsnitt, alltså alla avdelningar har överbeläggningar året runt. Då kan man anse att det är för att vårdpersonal är lata och ineffektiva. Själv anser jag att det är tvärt om, vi arbetar hela tiden lite mer effektivt och lathet kan man inte tillskriva dagens vårdpersonal. Som exempel på Akutmottagningarna i Göteborg ökar de sökande med 10% per år och har gjort så de senaste åren, men personalstyrkan har varit den samma alla dessa år. ”Man springer alltså lite snabbare”.  Detta gäller naturligtvis även den kommunala verksamheten. Därför anser jag att om man ska gå med vinst i våran verksamhet måste man ta bort verksamhet. Vi behöver mer verksamhet inte mindre, alltså mer tid till de gamla. För mig är verklig valfrihet att inom biståndet kunna välja om man vill gå ut på en promenad eller ha extra städning innan ens familj kommer på besök. För att kunna göra detta behövs mer pengar inte mindre.

Sedan har vi problemet med meddelarfrihet inom privat verksamhet. Om man upptäcker att företaget gör något fel gentemot brukarna och beslutar sig för att gå till media, kommer företaget anse att någon varit illojal mot företaget. Då detta skadar företagets anseende kommer man aktivt leta inom sin organisation efter ”tjallaren”. Detta är inom det offentliga belagt med straff upp till fängelse. Men som sagt tillåtet hos privata utförare.

Angående ekonomin så kommer det att bli dyrare med denna form av avreglering. Det vet vi för att allt vi har avreglerat de senaste tjugo åren har blivit det(el, taxi, järnväg, posten). Alla dessa fördyringar drabbar inte skattekollektivet men har blivit dyrare för konsumenten. Det beror på att privata utförare inte är intresserade av att utföra olönsam samhällsservice. Alltså att de vill plocka russin ur kakan. Jag är mycket tveksam till att privata utförare kommer att vara intresserad av att täcka till exempel livered, då det ligger för långt bort för att löna sig. Det kommer kommunen att få ta då man inte kan tjäna pengar på dessa brukare.

Men jag håller med om att Kommunal verksamhet är långt från fulländad och beslutsvägarna är ofta för långa. Vi har många förbättrings områden när det gäller ledning och styrning. Vi måste i större utsträckning utgå från vårdpersonalens erfarenheter och kompetens än vad man gör i dag. De vet vad brukarna anser om vården och vilka behov. De vet var våra problem inom verksamheten finns. Framförallt sitter de ofta på lösningarna på problem inom vår verksamhet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Arkiv