Motion angående närproducerad och säsongs anpassad mat.

Motion angående närproducerad och säsongs anpassad mat. 

Livsmedelsproduktionen står för ca en tredjedel av klimatpåverkan inom EU. Offentlig verksamhet har en möjlighet och ett ansvar för att minska denna miljöpåverkan. Vilka råvaror och energiinsatser som används för att producera och transportera livsmedlen har stor påverkan på de totala klimatutsläppen men även på den biologiska mångfalden. Denna motion syftar till att miljöstörningar begränsas samt att djur i livsmedelsproduktion behandlas väl och skyddas mot lidande.

Målet är att inköp av ekologiska och andelen närproducerade livsmedel ska öka för att uppnå minsta möjliga miljöpåverkan. Sätt att nå denna ambition är att hela tiden tänka på dessa punkter i planeringen av kommunens matsedlar.

 • Öka andelen närodlade / närproducerade produkter.
 • Öka andelen säsongsanpassade frukt, grönsaker och rotfrukter.
 • Minimera inköpen av grönsaker odlade i växthus som drivs med fossil energi.
 • Öka vegetabiliernas andel av proteinintaget och minska andelen av kött.
 • Minska transporterna vid distribution av råvaror och mat.
 • Minska svinnet, dvs mat som slängs.
 • Öka andelen ekologiska livsmedel.

 

 

Exempel på förändringar i måltidsproduktionen som kan göras ur miljö- och klimatsynpunkt är att följande minimikrav tillämpas:

Hög livsmedelskvalitet

 • Inga restsubstanser av bekämpningsmedel eller läkemedel får överstiga EG:s förordningar
 • Inga tillväxthormoner, antibiotika eller andra liknande ämnen får användas i tillväxtsyfte
 • Foder av animaliskt ursprung/animaliska biprodukter får ej användas i fodret för idisslare eller kyckling
 • Alla livsmedel ska vara salmonellafria
 • Djur med sjukdomar som kan överföras till människa får ej användas i livsmedelsproduktionen
 • Genmodifierade livsmedel får inte köpas in
 • Spårbarheten för animalier utökas (utöver nuvarande nötkött, ägg, honung, frukt och grönt) God djuromsorg, i alla led
 • Beteskrav för mjölkkor, får och nötkreatur över 6 månader (undantaget tjurar)
 • Utrymmeskrav ställs för alla djurslag
 • Grisar ska hållas lösgående med tillgång till bökbart material
 • Svanskupering tillåts ej och inte heller näbbtrimning av höns
 • Hönor ska ha tillgång till värprede, sittpinne och sandbad
 • Höga krav på djurtransporter, djuret har transporterats max 8 timmar till slakt
 • Bedövning ska ske före slakt, gäller alla djurslag
 • Miljöhänsyn i jordbruket (EG:s och respektive lands miljökrav ska följas)
 • Miljökrav ställs på transporter av livsmedel genom att ge goda förutsättningar för alla att lämna anbud alternativt upphandla transporterna för sig
 • För fisk och skaldjur bör ställas krav som motsvarar kriterierna för MSC eller KRAV

Miljöhänsyn

 • Miljökrav ställs på transporter av livsmedel genom att ge goda förutsättningar för alla att lämna anbud alternativt upphandla transporterna för sig
 • För fisk och skaldjur bör ställas krav som motsvarar kriterierna för MSC eller KRAV

 

Vi yrkar på att Ales kommunfullmäktige: införlivar dessa minimikrav som är beskrivna i Ales upphandlingspolicy. 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Arkiv