Vem skall sansa sig?

Till att börja med kan vi väl konstatera att dialogen inte fungerat vid förändringarna som gjorts på Klockarängen. Förändringen bygger på nya regler och tankar om att vården och omsorgen ska bli bättre för alla, både boende och personal. Tanken är att de gamla ska kunna röra sig mera fritt, komma ut i trädgården som ska anläggas på utsidan och att de dementa äldre ska få extra bra omvårdnad efter sina behov. Där är vi i alla partier överens om att det är en bra utveckling; det är bristen på information och dialog som skapat den oro som anhöriga nu ger uttryck för.

Sen går Boel igång på detta med valfrihet och LOV (lagen om valfrihetssystem) och vårt motstånd mot dess införande i Ale kommun.

Vi i Vänsterpartiet är inte emot ”lagen om valfrihet” för att vi vill människor illa! Vi är emot den då vi ser att den främst är till för att ge företag inom vård och omsorg tillträde till de kommunala tjänsterna efter att kommunen har satt minimikraven.

Vi är INTE mot valfrihet, för valfrihet definierar vi som en möjlighet att själv kunna bestämma vad och när man vill göra saker, eller få dem utförda åt sig, INTE vilket företag som skall få tjäna pengar på dig. För vinstintressen anser vi inte skall finnas inom vård och omsorg.

Det som förvånar är att trots de skandaler inom den privata vården och omsorgen (med vanvård av äldre och utförande av miljardbelopp ur landet av de skattepengar vi betalat dem med, som kommit fram i media under hösten), framhärdar Ale kommun i denna lovsång över LOVen.

Det faktum att det inom privat vård och omsorg (även när den är offentligt finansierad) inte finns meddelarfrihet (detta innebär att om en anställd inom privat vård och omsorg går ut i offentligheten med oegentligheter, fel och brister så riskerar hon/han sin anställning) gör ju inte det hela bättre.

Trots detta vill majoriteten (M, FP, KD, AD och C) fortfarande införa LOV vilket faktiskt öppnar portarna för dessa bolag. Vi är väl medvetna om att detta, ännu så länge, bara gäller inom hemtjänsten, men skall vi lämna de äldre åt sitt öde som valt fel eller inte valt alls utan bara blivit placerade i ett bolag?

Faktum är att vi inte tror att de äldre som drabbats av vanvården har VALT detta trots att de inte har bytt bolag eller flyttat till annat boende. Det är trots allt en viss skillnad mellan att välja var du till exempel köper din mat och vem ska ta hand om dig när du är gammal och trött. I det första fallet blir konsekvenserna inte lika stora som i det andra.

Skulle det framkomma att det finns missförhållanden hos en privat aktör inom vård och omsorg (i vårt fall hemtjänst) är det betydligt svårare och tar längre tid att åtgärda politiskt än om det skulle drivas i egen regi. Detta förutsätter självklart att det kommer upp i ljuset (meddelarfrihet). Med dagens regler måste vi tyvärr konstatera att vi är rädda för att bli gamla och sjuka.

Med detta i åtanke vore det lämpligt att åtminstone avvakta utredningen om förändringar i lagar och regler inom området och se vad de kan ge innan man driver LOVen vidare. Där tycker vi att  majoriteten bör sansa sig. Varför så bråttom???

Det vi bör göra och också arbetar för är utvecklandet av dialogen och valfriheten inom den kommunala vård och omsorgen. Där handlar valfriheten om att välja vad och när du vill göra eller ha hjälp med saker och ting, och inte att välja vem som skall få tjäna mest pengar på dig eller dina anhöriga.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Arkiv