Angående Boel Holgerssons svar i Alekuriren v 6

Vänsterpartiet tycker att boende, brukare och anhöriga inom kommunens omsorg är viktiga. De bör vara de första som blir informerade och får vara delaktiga när det sker förändringar i verksamheten.  I sitt svar lyckas Boel Holgersson få problemet med inflytande över förändringarna att bli något som hon inte har någon del i. Hon hänvisar den oroliga anhöriga vidare till verksamhetschefen, för att slippa ha den ”jobbiga” anhöriga på ”sitt bord”.Vi ser här ett exempel på borgarnas valfrihet. Du har möjlighet att välja så länge du väljer svart. Vi tycker att kommunens verksamhet mer ska präglas av direkt inflytande. Det är ett mycket mer kraftfullt ord än valfrihet, och mycket jobbigare för politiker och tjänstemän.Vi tycker att brukare och anhöriga ska ha inflytande över den omsorg de behöver och därmed tillfrågas vid sådana beslut som påverkar dem så mycket. Ett beslut som inverkar på de boendes livssituation på detta sätt borde alltid diskuteras med de boende och deras anhöriga. Det kan säkert finnas bra anledningar till att genomföra förändringar, och i det här fallet så är det så att man inte längre får låsa avdelningar utan de boende skall kunna röra sig inom hela boendet, vilket i sin tur leder till att personalen behöver känna de boende på de andra avdelningarna. Men om man inte vågar diskutera med och förklara för de boende och deras anhöriga känns det som att man inte riktigt kan stå för att det är en bra för-ändring utan kanske bara en vanlig nedskärning.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Arkiv