TID FÖR KORTARE ARBETSTID

Vänsterpartiet vill sätta upp kortare arbetstid på den politiska dagordningen igen. Det finns ingen naturlag som säger att vi ska arbeta 40 timmar per vecka. Vinster och produktivitetsökningar kan växlas in i kortare arbetstid. Det är inget nytt. Så har tidigare arbetstidsförkortningar genomförts.

Många kollektivavtal har redan ett lägre heltidsmått än lagens 40 timmar. De gäller ofta tjänstemän med relativt höga löner. De som har de tyngsta och mest belastande jobben bland annat kvinnor inom LO påtvingas istället ofta deltid med lägre lön.

Arbetstidslagen är en skyddslag som ska garantera vår hälsa och säkerhet. Dagens arbetsliv ser annorlunda ut än för 40 år sedan men belastningarna i arbetet är ofta för stora. Många slås ut från arbetslivet i förtid och andra måste gå ned på deltid för att orka jobba kvar.

Arbetsvillkor, lön och arbetstid påverkar hur länge vi orkar arbeta. Den faktiska pensionsåldern har ett tydligt samband med klass och kön. Det mönstret måste brytas. Det måste vara möjligt för både kvinnor och män, arbetare och tjänstemän att orka arbeta heltid och att kombinera arbetet med föräldraskap och fritid. Därför tycker vi att det är dags att på nytt väcka frågan om en generell arbetstidsförkortning.

Produktiviteten ökade med 65 procent mellan 1980 och 2009. I ekonomin som helhet finns det utrymme för att genomföra arbetstidsförkortningar. För att det ska komma alla till del krävs en lagstadgade arbetstidsförkortningar. Arbetstidsförkortningen måste genomföras i en takt som gör att inte hela löneutrymmet äts upp.

Vänsterpartiet menar att det i ett första steg är rimligt att sänka den lagstadgade normalarbetstiden till 37 timmar per vecka, och att en målmedveten strategi för att nå 30 timmars arbetsvecka inom rimlig tid bör tas fram.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Arkiv