Angånde LOVen

Den centerpartistisk ledda Omsorgs och Arbetsmarknadsnämnden har beslutat
att driva igenom den hårt kritiserade lagen om valfrihet i vård och
omsorg (LOV) i Ale. Detta trots att en majoritet av kommunens folkvalda i
kommunfullmäkte tagit beslut i budget för 2012 om att LOV inte skall
införas. Vänsterpartiet har nu överklagat beslutet till
förvaltningsrätten. En politisk nämnd har inte befogenhet att ta beslut
som går emot kommunfullmäktiges beslut. Utöver det formella fel som vi
anser att nämnden gjort tycker vi att det är uppseendeväckande att de
borgliga partierna tillsammans med Aledemokraterna nu tvingar igenom en
förändring som innebär att utländska riskkapitalbolag ges möjlighet
att flytta Alebornas pengar till skatteparadis och att företag som tex
Care(M)a kan få ta över vård och omsorgsverksamhet i kommunen. Den
senaste tidens avsöjanden i media har visat att det här är bolag som
endast drivs av ekonomisk vinst, inte omsorg och omtanke för sjuka och
äldre. Det är inte genom att låta skattemedel försvinna från Ale som
vi löser framtida utmaningar med en åldrande befolkning, utan genom att
använda varje skattekrona på bästa sätt.

Vänsterpartiet i Ale har även lämnat in en motion till
kommunfullmäktige om att beslutet om att införa eller inte införa LOV
skall tas i fullmäktige och inte i Omsorgs och Arbetsmarknadsnämnden.
Onödigt kan man tycka eftersom kommunfullmäktige redan avgjort att inte
införa LOV. Borgarnas agerande i nämnden tvingar oss dock att kräva att
beslutet tas en gång till.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Arkiv