Nära, nytänkande och naturligt stärker Alebornas välbefinnande.

Majoritetspartierna i Ale (s), (v) och (mp) har i dialog med många utvecklat den strate-giska planen med budget för perioden 2009 – 2010 — en tvåårsbudget — i syfte att tydlig-göra verksamhetsdirektiv och riktlinjer. Alebornas behov finns kopplade till nyckelorden nära, nytänkande och naturligt.

  

Nära, nytänkande och naturligt stärker Alebornas välbefinnande.

 

Majoritetspartierna i Ale (s), (v) och (mp) har i dialog med många utvecklat den strate-giska planen med budget för perioden 2009 – 2010 — en tvåårsbudget — i syfte att tydlig-göra verksamhetsdirektiv och riktlinjer. Alebornas behov finns kopplade till nyckelorden nära, nytänkande och naturligt.

 

Aleborna ska känna trygghet, framtidstro och delaktighet. Aleborna ska mötas med omtanke, inlevelse och respekt utifrån en helhetssyn. Aleborna ska erbjudas verksamheter med kvalitet, tillgänglighet och effektivitet. I mötet med Aleborna ska arbetet utgå från den enskildes perspek-tiv och från ett helhetsperspektiv på Ale kommun.

 

Tre områden prioriteras

Barn och ungdoms satsning på skolan (10 Mkr under tre år) med särskilda pengar till pedagogiskt utveckllingsarbete och stöd till elever med svårigheter pågår. Barn- och ungdomsnämnden får ytterligare 4 Mkr utöver pengar för målgruppsförändringar. Sommarjobb, sommarlovsverksam-het och en liten förstärkning av kulturen ger flera framtidsmöjligheter. Alla gymnasieskolor är idag konkurrensutsatta och vi ska stärka vår skola, så att ungdomarna i större utsträckning väljer Ale gymnasium. I bred dialog ska också en framtidsinriktad skolplan utformas.

 

Trygghet är vår andra prioritering. Viktigast är att ha en god bostad och ett arbete, vi ser tillväxt i infrastruktursatsningen och näringslivsutveckling i kommunen och detta möts upp med ett varie-rat boende och mark för försäljning. Kollektivtrafiken kommer att utvecklas i och med ändrade resemönster.

Kommunen har knappt 2 000 anställda och det är dessa som i mötet med Aleborna ger en mycket kvalificerad service. Vi kommer med servicedeklarationer att kunna redovisa vad det kommunala åtagandet är under de kommande åren. 

 

Den tredje prioriteringen är entreprenöriellt tänkande som ska prägla all verksamhet. EnergiTek-nisktCentrum kommer troligen att vara porten till framgångsrika företagsetableringar, precis som hittills, inom sektorerna batteri, bränsleceller och ny energiteknik. Minskade utsläpp av växthus-gaser är en prioriteringsfråga och detta ska en särskild arbetsgrupp titta på och lämna förslag under 2010.

BanaVäg i Väst projektet gör vid sidan av väg- och järnvägsbygget stora insatser tillsammans med kommunal personal för att utveckla området mellan kommunikationsstråken och älven till ett modernt rekreationsområde. Våra naturområden Risveden, Ale fjäll och Vättlefjäll är angelägna och viktiga områden för rekreation, besök dem gärna.

 

Vi kommer att klara detta med oförändrad skattesats, men det kommer att kräva tuffa priorite-ringar, men målen är tydliga och vägen utstakad.

 

 

Jarl Karlsson (s)

Göran Karlsson (v)

Peter Rosengren (mp)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att förhindra skräppost. Läs mer om hur dina kommentarsuppgifter behandlas.

Arkiv