Motion till Vänsterpartiet, Älvsborgsdistriktets årskonferens 2007

Kjell Gustavsson skriver i en motion till Älvsborgsdistriktets årskonferens att valförlusten 2006 delvis berodde på att man pressades tillbaka av borgerlig media.
Han föreslår därför att partiet i aktuella frågor skall annonsera sin åsikt i lokala tidningar.

  

Motion till Vänsterpartiet Älvsborgsdistriktets årskonferens 2007

Under valrörelsen 2006 pressades partiet tillbaka av borgerliga massmedia och de andra politiska partiernas attacker och fick ett lågt valresultat.

En av orsakerna till valnederlaget är vårt partis brist på egna kraftfulla opinionsskapande tillgångar. Vi saknar bland annat en egen dagstidning.  
För att synas bättre i den politiska debatten under de närmaste fyra åren föreslår jag att Vänsterpartiets Älvsborgsdistrikt vänder sig till partistyrelsen med följande förslag:

 1. Varje kvartal bestämmer partistyrelsen fokusering på en aktuell politisk fråga och redovisar partiets uppfattning.
 2. Den aktuella frågan bör skrivas proffsigt av en journalist med "hjärtat till vänster"
  (T.ex. Aron Etzler).
 3. Den aktuella annonsen omfattar en kvartssida.
 4. Denna kvartssida skall under samma vecka publiceras under samma vinjett
   i lokala tidningar runt om i landet.
  Underrubrik är den aktuella politiska frågan.
 5. Det aktuella materialet skickas från partiets centrala kansli till lokaltidningarna.
 6. Partikansliet får i uppdrag att upprätta en lista över aktuella tidningar samt utreda kostnaden för förslagets genomförande.
 7. Aktiva partiföreningar i landets kommuner kan efter förmåga hjälpa till med betalningen för annonsen i sin lokala tidning.
 8. Satsningen på en gemensam och återkommande publicering i de lokala tidningarna har den fördelen att dessa läses mycket intresserat av befolkningen på grund av dess prioritering av lokala nyheter.

Ovanstående förslag innebär att Vänsterpartiet syns under fyra år regelbundet över hela landet och är en effektiv hantering av partiets resurser med målsättningen att märkas mer i den politiska debatten.

Kjell Gustavsson
Vänsterpartiet i Ale

Motionen har diskuterats på medlemsmötet torsdagen den 25 januari 2007.

Vår förening, Vänsterpartiet i Ale, ställer sig bakom motionen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Arkiv