Borgerlig politik ökar bostadsbristen i Ale

Startar ett bygge efter nyår så går man miste om det statliga ränte- och stimulansbidraget för nybyggnad av hyreslägenheter.
Byggkostnaden ökar då med 15 %, vilket innebär väsentligt högre hyror.
Men har man lagt husgrunden i december 2006, så får man i sista stund ut de byggbidrag som den nya borgerliga regeringen tar bort efter nyår.

 Borgerlig politik ökar bostadsbristen i Ale


"Det är ett måste", så uttryckte sig byggmästare Olle Skoglund när han var med om att ta det första spadtaget för bygget av "Circle Tower" med 25 hyresrättslägenheter i Surte. 
Startar bygget efter nyår så går han miste om det statliga ränte- och stimulansbidraget för nybyggnad av hyreslägenheter.
Byggkostnaden ökar då med 15 %, vilket innebär väsentligt högre hyror.
Men har man lagt husgrunden i december 2006, så får man i sista stund ut de byggbidrag som den nya borgerliga regeringen tar bort efter nyår.
Kommunalrådet Inga-Lill Andersson (s) hjälpte Olle med det symboliska första spadtaget och förklarade att hon tycker det är väldigt positivt att det byggs lägenheter med hyresrätt, de är de mest efterlängtade.  

Så sant och riktigt!
Det krävs nämligen en stor summa pengar för att få tillgång till de andra bostadsformerna med villor och bostadsrättslägenheter.
Med hyresrätt slipper den utvalde (någon kommunal bostadsförmedling finns det inte i Ale) att kuta till banken för att låna en hel eller halv miljon kronor för att bli delaktig av den medborgerliga rättigheten att få någonstans att bo. Men för att få ett banklån krävs det i framtiden att man har ett välbetalt och säkert jobb, där man inte riskerar att bli arbetslös.
Den nya borgerliga regeringen kommer ju att  försämra arbetsmarknadens trygghetssystem.
Nu kanske "vän av ordning" protesterar och säger att det spelar väl ingen roll ifall man köper en bostadsrätt med hjälp av ett banklån med räntekostnader för att få lägre hyra eller om man betalar en svindyr månadshyra på 8000 kronor för en trerumslägenhet i det nya hyreshuset i Surte?

Hur har det kunnat bli på detta viset?
Det har saknats en övergripande bostadspolitik i landet sedan början på nittiotalet, då fastighets- och byggbubblan sprack och de flesta företagen gick i konkurs eller köptes upp av de största byggföretagen.
Staten lämnade miljardlån till bankerna, annars hade de också gått i konkurs.
Även då  hade vi en borgerlig regering  som genom sin bostadsminister Birgit Friggebo (fp) blev ansvarig för nedmonteringen av departementet.
Därefter har det inte funnits någon bostadsminister med ett särskilt departement. Socialdemokraterna fick regeringsmakten 1994, men tyvärr har bostadsfrågorna haft en dunkel tillvaro i Rosenbads regeringskansli, (s) har i stort sett fört en passiv bostadspolitik fram till valnederlaget 2006.
Den nya borgerliga regeringen är nu i febril verksamhet med att avveckla det lilla av social bostadspolitik som finns kvar.
Dessutom uppmuntrar regeringen hyresgästerna i kommunernas bostadsföretag att köpa sina lägenheter och omvandla dem till privata bostadsrättslägenheter!  

Vad händer nu?
Riksbyggens tidning "Öppet hus" har försökt att komma till tals med den ansvarige ministern för bostadsfrågorna och blev först hänvisad till miljöministern Anders Carlgren ( c ).
Då denne endast visade sig vara ansvarig för planbestämmelserna blev tidningen efter några turer hänvisad till Mats Odell (kd), mannen som dessutom är finansmarknads-minister med uppgift att sälja våra samhällsägda statliga företag.
längst ner på hemsidans lista över Odells många arbetsuppgifter finns bostadsfrågorna med…
Det finns ingen särskild avdelning för bostadsfrågor på hans departement!
Innebär detta att bostadsfrågorna, under tidigare decennier en svensk stolthet, har reducerats till att enbart vara en skattefråga tillsammans med sprit, tobak , bensin, charterresor o.s.v.?
Vi hoppas verkligen att det inte är så…

Stort behov av hyreslägenheter, men ett fåtal kommer att byggas.
Kommunernas bostadsföretag, Alebyggen med flera, har genom sin riksorganisation SABO förklarat att man minskar sina redan planerade byggen de närmaste åren med 6 000 hyres- lägenheter.
De privata fastighetsbolagen gör motsvarande minskning av sitt byggande av hyreslägenheter.
Låginkomsttagare och ungdomar kommer i strykklass.
Bostaden som skall vara en social rättighet blir en marknadsvara endast åtkomlig för den som har pengar.
Den som funderar över varför det inte ändå byggs hyresrättslägenheter, när behovet är så stort, kan läsa Alebyggens informationstidning nummer 4 där Lars Ove Hellman på ledareplats mera ingående reder ut begreppen.
Han avslutar med att konstatera att nu blir orättvisan total mellan de olika bostadsformerna till nackdel för hyresrätten och att därmed "en viktig bostadspolitisk princip går i graven".

Vad bör göras? 
Vi citerar gärna ur Vänsterpartiets valplattform:
"Vårt mål är att 20 tusen nya hyresrätter byggs årligen under de närmaste tio åren samt att 65 tusen hyresrätter renoveras varje år under samma period. Staten måste ta sitt ansvar och delfinansiera byggandet och ombyggandet för att skapa rimliga hyresnivåer."
Finansieringen föreslås ske genom lån från ATP-fonderna.
Ovanstående löser bostadsbristen, men som ni förstår kommer Vänsterpartiets förslag garanterat inte att tas upp till debatt i det borgerliga regeringskansliet…  

 
Kjell Gustavsson styrelseledamot i Vänsterpartiet Ale
Kenneth Andersson (v) styrelseledamot i AB Alebyggen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Arkiv