Familjecentrum utreds på förslag av Vänsterpartiet

På ett förslag från vänsterpartiet beslöt fullmäktige att utreda om hur kvinnofrids- och missbruksverksamheten skall se ut i framtidens Ale.

Familjecentrum i Ale – Kommunens framtida hjälp förmisshandlade kvinnor och barn

Kommunfullmäktige beslöt på sitt senaste möte att tillsätta en arbetsgrupp av politiker och tjänstemän som skall arbeta fram ett förslag beträffande var och hur ett "Familjecentrum" kan bli verklighet i Ale.

Det var vi i Vänsterpartiet som i en motion (förslag) till Fullmäktige bekymrat konstaterade att kommunens verksamhet med hjälp till missbrukare och deras anhöriga har försämrats under de senaste åren.
Det är många alebor som tidigare fått hjälp hos "Origo", "Origo Ungdom" och "Kriscentrum för kvinnor". Dessa verksamheter har nu lagts ner.
Verksamheterna har bedrivets i det tidigare kommundelskontoret i Älvängen, ett hus som skall rivas i samband med bygget av den nya lokalvägen.
I Ale kommuns strategiska plan för år 2006 står det att "Kvinnofridsfrågor skall prioriteras och kommunen skall stödja utsatta kvinnor och barn, stöd skall erbjudas även till dem som hotar och misshandlar sina närstående för att förändra detta beteende".
Vänsterpartiet tycker att verksamheterna är mycket viktiga och föreslog därför i motionen att de skall finnas kvar, effektiviseras och samarbeta i ett "Familjecentrum".
I motionen föreslog vi att följande frågor bör utredas av en arbetsgrupp:

  • Hur skall den vackra texten i kommunens kvinnofridspolicy bli konkret verklighet?
  • Vilken omfattning skall respektive verksamhet ha i framtiden?
  • Behövs det kompletterande verksamhet?
  • I vilka lokaler skall verksamheten finnas i framtiden? I ett nytt hus?
  • Är det lämpligt att ha alla verksamheterna i samma byggnad?
  • Bör kommunen diskutera med närliggande kommuner om ett interkommunalt samarbete?

 

Det var de borgerliga partierna (fp), (kd) och (m),tillsammans med (s) och (v), som såg till att det blev en majoritet i fullmäktige som stödde förslaget.
Ett beslut som hedrar dessa partier och Ale kommun!

Vi som skrev under motionen för Vänsterpartiet:

Ingmarie Torstensson (v), ledamot i Vård- och Omsorgsnämnden
Kenneth Andersson (v), gruppledare i Kommunfullmäktige
Göran Karlsson (v), ledamot i Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Arkiv