V om bostadspolitiken i Ale

Hyresgästföreningen har genom enkätfrågor velat ha svar på hur vänsterpartiet ser på bostadspolitiken i Ale. Som representant för Vänsterpartiet i Ale, tillika styrelsemedlem i AB Alebyggen, svarar Kenneth Andersson på frågorna.

Hyresgästföreningen har genom enkätfrågor velat ha svar på hur vänsterpartiet ser på bostadspolitiken i Ale. Som representant för Vänsterpartiet i Ale, tillika styrelsemedlem i AB Alebyggen, svarar Kenneth Andersson på frågorna.


Frågor och svar redovisas nedan (frågor i fet stil)


 


1. Hur ställer ni er till dagens ”hyrestak”, d v s att hyran för lägenheter som ägs av privata fastighetsägare inte får vara högre än hyran för jämförbara lägenheter som ägs av kommunala bostadsföretag?


De kommunala bostadsföretagen är samhällets verktyg för att värna allas rätt till en bra bostad och boendemiljö på lika villkor i alla delar av landet. Bostaden är ”en social rättighet” och får inte vara ett spekulationsobjekt! Vårt parti motarbetar alla försök från den privata sektorn att själva få bestämma hyrans storlek och därmed ta bort ”hyrestaket”.


 


2. Vad tänker ditt parti göra för att det byggs fler bostäder?


Vår valplattform för Sverige har med en text om bostadsfrågorna enligt följande: ”Vårt mål är att 20 000 nya hyresrätter byggs årligen under de närmaste tio åren samt att 65 000 hyresrätter renoveras varje år under samma period. Staten måste ta sitt ansvar och delfinansiera byggandet och ombyggnaden för att skapa rimliga hyresnivåer”.


Nuvarande statliga bidrag för byggande av lägenheter mindre än 70 m2 samt räntebidrag till nya lägenheter med hyresrätt är otillräckliga.


Vi vill bygga nya lägenheter med hyresrätt i Ale kommun, men kan inte! Skulle vårt allmännyttiga företag Alebyggen bygga hyresrätter i dag blir hyrorna allt för höga. Vi skulle inte klara av att få dem uthyrda!


Vi har bostadsbrist i Ale. För att få en bostadsrättslägenhet eller villa måste man satsa stora pengar. Låginkomsttagare och ungdom har ett hopplöst läge.Trångboddhet är en realitet för många.


För att tackla problemet med bostadsbristen och få hjälp med kapitalkostnaden så har Alebyggen satsat på bygge av 126 insatslägenheter med kooperativ hyresrätt åren 2006 – 2007 i Älvängen, Alafors , Nödinge och Bohus.


Då får vi rörelse på den lokala bostadsmarknaden med flyttkedjor som delvis löser efterfrågan.


 


3. Hur vill ni göra hyresboendet mer attraktivt?


Inom Alebyggen har våra hyresgäster boinflytande med valda styrelser för respektive bostadsområde. De kan påverka sin hyra genom kollektiva arbetsinsatser och dessutom har varje lägenhet en individuell reparationsfond.


Nyligen beslutade bolagets styrelse att använda en del av förra årets överskott till en förbättrad utemiljö vid våra hyreshus.


 


4. Behövs det en bostadsförmedling i er kommun?


 Ja. Kommunen har ingen ordnad bostadskö eller bostadsförmedling.


 


Med vänlig hälsning


Vänsterpartiet i Ale


genom


Kenneth Andersson   (Styrelseledamot i AB Alebyggen och deltagare i arbetsgruppen för kooperativ hyresrätt)


 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Arkiv